Titus Manlius

Gebruik onderstaande hints en tips om de tekst te vertalen.

T. Manlius spiculum inter aures equi fixit.

Klik voor een hint over woordgroepen

T. Manlius: onderwerp
fixit: gezegde
spiculum: lijdend voorwerp
inter aures equi: BWB van plaats

Klik voor nog een hint

- De letter T. staat voor Titus.

Cum equus ad eius vulneris sensum magna vi caput quateret, excussit equitem, quem Manlius ferro interfecit.

Klik voor een hint over woordgroepen

Hoofdzin:
   excussit: onderwerp
   equitem: lijdend voorwerp
Bijzin 1: BWB van tijd
   equus: onderwerp
  quateret: gezegde
  caput: lijdend voorwerp
  ad eius vulneris sensum: voorzetselgroep
  magna vi: BWB van wijze
  cum: bijwoord
Bijzin 2: relatiefzin bij equitem
  Manlius: onderwerp
  interfecit: gezegde
  quem: lijdend voorwerp
  ferro: BWB van middel

Klik voor nog een hint

- De cum vertaal je met 'toen' of 'nadat'
- De woordgroep magna vi vertaal je met 'met'
- De relatiefzin is feitelijk een BVB bij het woord waar het naar verwijst: 'de equitem, die'

Spoliis lectis ad suos revectus est.

Klik voor een hint over woordgroepen

revectus est: gezegde
ad suos: voorzetselgroep
spoliis lectis: BWB van tijd

Klik voor nog een hint

- Het werkwoord dat je bij spoliis lectis (nadat de buit...) moet vertalen, zit in lectis

Gaudente turma ad praetorium ad patrem tendit.

Klik voor een hint over woordgroepen

tendit: gezegde
ad praetorium: voorzetselgroep
ad patrem: voorzetselgroep
gaudente turma: BWB van tijd

Klik voor nog een hint

- Zowel ad praetorium als ad patrem geven een richting aan

"Provocatus, inquit, proelio equestri, haec spolia capta e hoste caeso tibi, pater, porto, ut omnes me vere tuo sanguine ortum esse ferrent."

Klik voor een hint over woordgroepen

Zin 1:
  inquit: gezegde
Zin 2:
  porto: gezegde
  provocatus: BVB bij verzwegen onderwerp
  proelio equestri: BWB bij provocatus
  haec spolia: lijdend voorwerp
  capta: BVB bij haec spolia
  e hoste caeso: BWB bij capta
  tibi: meewerkend voorwerp
  pater: aanspreking
Bijzin 1: BWB van doel (doelzin)
  omnes: onderwerp
  ferrent: gezegde
  me: onderwerp infinitiefzin
  esse ortum: gezegde infinitiefzin
  vere: BWB
  tuo sanguine: BWB van oorzaak

Klik voor nog een hint

- Deze zin is bijna geheel gesproken tekst die van inquit afhangt: 'hij zegt:".."'
- De woordgroep proelio equestri vertaal je met 'tot'
- Het woordje vere is een bijwoord; je hoeft het dus nergens bij te vertalen.
- De woordgroep tuo sanguine vertaal je met 'uit'

"Tu, Tite Manli, neque imperium consulare neque auctoritatem patris veritus es.

Klik voor een hint over woordgroepen

Tu: onderwerp
Tite Manli: aanspreking
veritus es: gezegde
imperium consulare: lijdend voorwerp
actoritatem patris: lijdend voorwerp
neque...neque...: zet de twee lijdende voorwerpen op dezelfde hoogte.

Klik voor nog een hint

- Let goed op: vereri is deponent, en wordt dus ondanks de passieve vorm actief vertaald

Adversus edictum nostrum extra ordinem in hostem pugnavisti et disciplinam militarem solvisti.

Klik voor een hint over woordgroepen

Let op: dit zijn twee zinnen die op gelijke hoogte worden gezet door et:
Zin 1:
  pugnavisti: gezegde
  adversus edictum nostrum: voorzetselgroep
  extra ordinem: voorzetselgroep
  in hostem: voorzetselgroep
Zin 2:
  solvisti: gezegde
  disciplinam militarem: lijdend voorwerp

Klik voor nog een hint

- De woordgroep adversus edictum nostrum moet je ook bij solvisti denken

Quare me cogis aut rei publicae aut mei meorumque oblivisci?

Klik voor een hint over woordgroepen

cogis: gezegde
quare: bijwoord
me: onderwerp infinitiefzin
oblivisci: gezegde infinitiefzin
rei publicae: voorwerp bij oblivisci
mei meorumque: voorwerp bij oblivisci

Klik voor nog een hint

- Let op: het is een vraagzin!
- het werkwoord oblivisci gaat altijd met genitief: die geeft aan wat je vergeet

Triste exemplum sed in posterum salubre iuventuti erimus.

Klik voor een hint over woordgroepen

erimus: gezegde
triste exemplum: naamwoordelijk deel van het gezegde
salubre iuventuti: naamwoordelijk deel van het gezegde (op gelijke hoogte gezet door sed
in posterum: voorzetselgroep

Klik voor nog een hint

- het gezegde erimus is het futurum van esse

Me quidem amor liberorum et virtus tua movent sed aut morte tua consulum imperia sancienda sunt aut impunitate in perpetuum abroganda.

Klik voor een hint over woordgroepen

Let op: Dit zijn drie zinnen die op dezelfde hoogte worden gezet, eerst door sed en dan door aut
Zin 1:
  amor liberorum: onderwerp
  virtus tua: onderwerp (op dezelfde hoogte door et)
  movent: gezegde
  me: lijdend voorwerp
Zin 2:
  imperia consulum: onderwerp
  sancienda sunt: gezegde
  morte tua: BWB van middel
Zin 3:
  (imperia consulum): verzwegen onderwerp
  abroganda (sunt): gezegde
  impunitate: BWB van middel
  in perpetuum: voorzetselgroep

Klik voor nog een hint

- de genitief liberorum vertaal je hier niet met 'van', maar met 'voor'
- de BWB's morte tua en impunitate vertaal je allebei met 'door'
-

I, lictor, deliga ad palum!"

Klik voor een hint over woordgroepen

Let op: dit zijn twee zinnen die zonder voegwoord naast elkaar gezet worden.
Zin 1:   i: gezegde
  lictor: aanspreking
Zin 2:   deliga: gezegde   ad palum: voorzetselgroep

Klik voor nog een hint

- Zowel i als deliga zijn imperatieven!