Downloads

Hier vindt u al het materiaal dat ik door de jaren heen gemaakt hebt. Huidige leerlingen kunnen het meeste materiaal vinden onder 'Downloads voor Leerlingen'. De overige kopjes bevatten materiaal dat ik voor eerdere klassen heb gemaakt.

Al deze downloads vallen onder de Creative Commons 4.0. Dat betekent dat ze zonder restrictie gekopieerd, gereproduceerd en bewerkt mogen worden voor niet-commerciële doeleinden, met als enige voorwaarde dat derivate werken onder dezelfde licensering vallen. Mensen die de werken willen gebruiken voor een commercieel doeleind, moeten contact opnemen met de auteur. Voor een uitgebreide beschrijving van rechten en plichten, zie hier.